Kierkegaard, Søren Uddrag fra Begrebet Angest

en eller anden aandrig Mystagog.. Her sigtes til Grundtvig, der i Nordens Mythologie, 2, udg, Kbh. 1832, s 413, taler om mytesmedenes »Falke-Syn« for den historiske gang i menneskelivet. Også »Mundharpe« er et grundtvigsk udtryk. - Tanken og Væren er eet. S K. bruger dette udtryk til at karakterisere tendensen til abstraktion i Hegels filosofi - gnothi sauton kend dig selv, disse ord var indskriften på templet i Delfi. Hegel forbinder »kend dig selv« med en erkendelse, hvor mennesket finder sin 193 sandhed og sit virkelige selv i den abstrakte og almene filosofiske sandhed (se Werke, VII,2, s. 3 f). - unum noris omnes: kender man én, kender man alle Terents, Phormio, 265