Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

»Et Leve for Brugspatron Thrond Thorlander, »Bjærget«s sidste - og fremmeste Patron!«