Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

For alle? Hvem skreg da derude? »Bjærget«s tømte Tarme!