Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Blandt Jærnets eftervirkninger må også nævnes et skuespil, Vore Drømme fra 1927, idet stykket blev udgivet under pseudonymet Steffen Choræus. Påvirkningen synes dog også at begrænse sig hertil. Værket er et højtravende melodrama i værste forstand, som man hverken kan laste Harald Kidde eller Steffan Choräus for - trods alt. Ifølge Carl Behrens' oplysninger skulle den pseudonyme forfatter være cand. jur. Erik Brüel, sekretær i indenrigs- og socialministeriet.10 Faktisk var flere af Kiddes nære venner jurister, men nogen nærmere forbindelse til forfatteren af Vore Drømme har ikke kunnet påvises.