Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

I tiåret for Harald Kiddes død udgav Jens Marinus Jensen Harald Kidde. Artikler og Breve, hvori der findes adskilligt biografisk stof til belysning af Jærnet, og ligeledes blev tiåret markeret med en artikel af Chr. Rimestad, som tryktes i Ord och Bild 1929. Artiklen svinger sig ikke op til samme oratoriske højder som efterskriften til Vandringer, men er en god oversigt over forfatterskabet og et smukt portræt af vennen. Rimestad udtaler på ny sin beundring for Jærnets sidste del -»et af Højdepunkterne i moderne dansk Prosa« -, og i det hele taget bringer artiklen ikke nye synspunkter frem, men gentager og sammenfatter. Kiddes dokumentariske og næsten videnskabeligt minutiøse arbejdsmåde minder Rimestad om naturalisten Gustave Flaubert, og samtidig skildrer han vennen som en kunstner, der har givet virkelighed til ordet »sjæl« - »en Virkelighed, som ikke er mindre uomtvistelig end den, vore Sanser og vor Fornuft erkender.«