Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Hvor forfatterskabet behandles med større indsigt, gælder respekten næsten udelukkende Helten. I Litterært Selskab (1956) fremhæver Jacob Paludan således Helten på bekostning af Jærnet. Mens Kidde »i »Helten« demonstrerede, at han kunne skrive naturligt, vendte han... i sit sidste Værk, »Jærnet«, tilbage til en forceret Impressionisme:
373 Resultatet blev en Bog saa vægttung som dens Titel - der findes vist ikke Sidestykke til denne Blok i vor nyere Litteratur, og var Værket blevet fuldført efter Planen, tør man vel sige, med blottet Hoved overfor det enorme Slid, Kiddes Breve fra denne Periode bærer Vidnesbyrd om, at vi havde faaet et rent Loch Ness-Uhyre, som vilde have beredt Forfatteren Skuffelser og hans trofaste Inderkreds af Læsere Vanskeligheder af nærmest uoverstigelig Art.