Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Villy Sørensen tolker Harald Kidde i sammenhæng med to andre romanforfattere, Thomas Mann og Hermann Broch. Hensigten er i alle tre analyser at følge forfatterens bestræbelse på at frigøre sig fra traumatiske bindinger til det fortidige for at blive ét med sig selv og sin samtid. Og i denne bestræbelse spiller netop Jærnet en betydningsfuld rolle i Kiddes forfatterskab - i det mindste som et heroisk forsøg.