Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Den døde tvillingebroder angiver symbolsk Steffans halvhed Den samme vanførhed viser sig i hans ydre skikkelse ved den forkrøblede ryg, der sætter ham uden for de jævnaldrendes kreds. Over for sig har 378 han de modsætninger, han skal forene og forlige sig med for at få udfyldt sit væsen. Det er den viljestærke opkomling Brynte, hvis fader har købt det jernbrug, der tidligere tilhørte Susannas familie, og det er den erotisk tillokkende Susanna, som ganske vist foragter minedriften, men alligevel til fulde besidder jernets styrke i sin egen varmblodighed. Steffan derimod lider, konsekvent nok efter romanens symbolik, af jernmangel (s. 51).