Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Man kan vanskeligt læse Jærnet som en traditionel roman. Målt med traditionens alen er det en dårlig og sprængt bog. Romanens hovedperson er overhovedet ikke en menneskelig individualitet, men »jernet« selv i alle dets betydninger. Jærnet er en storslået allegori, en symbolkreds og - først og fremmest - et lidenskabeligt forsøg på kunstnerisk formulering af noget næppe på forhånd erkendt. Det mest interessante ved bogen er den omstændighed, at de rammer, hvori forsøget er anlagt, på mange måder bryder sammen under presset fra den intense formulering. En traditionel persontegning og kompositionsform opløses og erstattes af denne strøm eller disse flader af selvbærende sprog. Hvilke sammenhænge er det, Jærnet indgår i og gennembryder - inden for Kiddes forfatterskab og inden for den kunstneriske tradition?