Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Harald Kiddes plan til det færdige romanværk lader sig næppe rekonstruere, da hans optegnelser ikke længere synes at eksistere. Derimod beretter vennen Niels Jeppesen i sin bog om Kidde, at forfatteren under en vandretur i sommeren 1918 fortalte ham »Indholdet af »Guldet« - »Jærnet«s Fortsættelse«:
Værket var planlagt til fire Bøger, ikke til tre, som man i Almindelighed fortæller. De tre efterfølgende skulde hedde: Guldet - Ilden - Ordet. Med visionær Styrke saa Kidde, at der efter Jærntiden vilde komme en Guldtid, som nu er forbi, men som Digteren ikke selv oplevede. Derefter en Ildtid med rygende Kratre i 380 Samfund og Sjæle, en Tid, vi endnu er midt i. Til sidst en Ordets Tid, da »Ordet skulde knuse Jærnet, Forbandelsen fra Eden.«