Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Tue, Lull og Sigurd (Aage og Else), Bent, Helene og direktør Pavels (De Blinde), Clemens, Dorete og Adam (Helten) og endelig - i Jærnet -Steffan, Susanna og Brynte. Imidlertid må man ikke tro, at disse gennemgående kombinationer kun udtrykker en kredsende gentagelsestvang. Kiddes forfatterskab bygger ikke kun på en gentagelse, men også på en udvikling, som uddyber og omformulerer problemstillingerne fra værk til værk. Denne indbyrdes sammenhæng kan endog vise sig derved, at han lader en ny roman udvikle sig af et symbolsk kompleks eller et tema i den foregående. Som i en intens fordybelse lader han det ene værk begynde, hvor det andet slutter. Når Loven fra 1908 slutter i en efterårsskov, begynder Den Anden fra 1909 ligefrem samme sted. I De Salige (1910) opsøger faderen et bordel, da han forstødes af sin alt for moralske hustru - og følgelig fødes Clemens Bek, hovedpersonen i den efterfølgende roman Helten (1912), netop i et bordel. Et lignende afhængighedsforhold findes mellem Helten og Jærnet, der skulle komme til at efterfølge den.