Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

I Helten udtrykkes afslutningen på Clemens Beks dannelseshistorie, idet han stiger op ad trappen til et fyrtårn, fra hvis top han ser lyset forene de fire farver, der hver for sig symboliserer ét af de fire livsområder, hans udvikling har ført ham igennem: religionen, naturen, poesien og kærligheden.16 Modsvarende begynder Jærnets historie, idet Steffan Choräus af Susanna skubbes ned ad trappen til et tårn og bliver slået til vanfør. Hvor Helten slutter - eller rettere lukker sin problemstilling, thi slutningen er lidet overbevisende og fungerer kun på det symbolske niveau -, dér begynder Jærnet at bearbejde sit problem. Søger man i Jærnet en fortsættelse af Clemens Bek og hans budskab om resignation over for verden, da finder man det snarest i den gale Zegoel (s.41ff.).