Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Derimod findes der blandt Harald Kiddes papirer i Det kongelige Biblioteks håndskriftsamling et færdigt trykmanuskript til Jærnet. Dette manuskript følger den trykte udgave nøje. I forhold til romanens førsteudgave er der i denne udgivelse kun foretaget enkelte rettelser. Trykfejl er rettet, der er gennemført en konsekvent brug af å og Å, og der er i reglen foretaget rettelser, hvor der åbenlyst er tale om mangelfuld tegnsætning eller om fejlagtige eller misforståede stavemåder, f. eks.