Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

den ægyptisk-tyrkiske Krig: 1831-40. - Chios: græsk ø, symbol for frihedskrigen mod tyrkerne, der 1822 forøvede et blodbad på dens befolkning. Eugène Delacroix (1798-1863) malede Blodbadet på Chios (1824), og den engelske digter Byron (1788-1824) døde, af malaria, som frivillig i frihedskampen. - 1848: år med omfattende borgerlige revolutioner i 414 Europa under ledelse af revolutionære som Lamartine (Frankrig), Garibaldi (Italien), Kossuth og Görgey (Ungarn). - Sandels Bataljon: de svenske frivillige, der kæmpede på dansk side i den første slesvigske krig. - Fant: landstryger, tater. - Beppo Sommelius: lyrikeren Gustaf Lorentz S., kaldet Beppo (1811-48). - »O hell dig...«: indledningen til digtet Rudolf von Wildheim af Beppo.