Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Landeværns-Sygen: om visse smitsomme sygdomme som f.eks. plettyfus, 415 der var udbredt blandt soldater. - Alexander: under navnet Alexander I Ruslands zar 1801-25 og således Sveriges modstander under den finske krig. - Kirkesølv: kugler støbt af k. rammer if overtroen altid. - »holme«: indkredse vildt. - Råhanda og Tallemaja: skikkelser i svensk folketro.