Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

»Først var Ordet«: Johs. 1.1. - »Finneadel«: nedsættende om den finske befolkning i Sverige. - Tavast: person fra Tavastland i Mellemfinland. - Finneskud: finnerne fik tillagt evnen til f.eks. at påføre kreaturer sygdomme ved at beskyde dem med forheksede kugler.