Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Jærnets Tegn: gruber o.l. afmærkedes med en omvendt fakkel og en pilformet magnet i en ring. - Brugs- og Kroneskove: skove, der tilhører henholdsvis jernbrugene og kongemagten.