Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Geijers Ord: fra Minnen (1834). - Olof Trätälja: svensk sagnkonge, der efter overleveringen ryddede skoven og grundlagde et rige i Värmland. -Axel Oxenstierna: (1583-1654), svensk rigskansler fra 1612. - Carl Bonde: (1581-1652), rigsråd, statholder i Värmland; fra 1637 leder af det senere Bergskollegiet. - »Wer immer...«: ordene, hvormed Fausts sjæl befries fra Mefistofeles i Goethes Faust. - Menneske-Rettighederne: de frihedsrettigheder, der proklameredes ved den amerikanske revolution 1776 og den franske 1789 og 1793. - Robert Fulton: amerikansk opfinder (1765-1815), konstruerede dampskib.