Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

George Stephenson: (1781-1848), engelsk ingeniør, udviklede lokomotiv og jernbaner. - James Watt: skotsk opfinder (1736-1819), forbedrede dampmaskinen. - Samuel Morse: amerikansk opfinder (1791-1872), udviklede telegrafen. - Nilsog John Ericsson: Nils E. (1802-70) organiserede Sveriges jernbanevæsen, hans broder John E. (1803-89) udvandrede til USA og blev kendt som opfinder. - Samuel Owen: (1774-1854) moderniserede svensk industri. - von Rosen: Adolf Eugène v. R. (1797-1886) anlagde jernbaner. - von Piaten: B.B. von P. (1766-1829) påbegyndte Götakanalen, se n.t.s. 78. - Corth: Henry C (1740-1800) opfandt metode til fremstilling af smedejern. - Parnell: ikke identificeret.