Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Oscar den Første: (1799-1859), svensk konge 1844-59, nærede liberale sympatier og indførte trykkefrihed (»Rabulisttiden«). - Gripenstedt: Johan August G. (1813-74), liberal politiker. - Brødrene Fåhräus: tvillingebrødrene Johan Fredrik (1796-1865) og Olof Immanuel F. (1796-1884), fremtrædende liberale politikere. - »Frihedstiden«: 1721-72, i virkeligheden merkantilistisk og protektionistisk.