Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

forgætte: glemme. - »Regimentet« og »Koret«: regimenter hjem hørende i Värmland, »Koret«, dvs. korpset, se n.t.s. 167.