Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Tersites: skikkelse i Iliaden, der oftest opfattes som kværulant, men bl.a. af Fröding skildres som heroisk sandhedsvidne. - Várfuglen: fugl, der ved skrig advarer mod rovfugle. - Sidensvanser og Lavskriger: fuglearter, silkehaler og lavskriger.