Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

»Af deres Frugter...«: Matt. 7,16. - 16. Marts 1792: blev Gustav III (konge 1771-92) skudt ned under et maskebal. - 13. Marts 1809: afsattes Gustav IV Adolf (konge 1792-1809) af liberale kræfter. - et 1830 og et 48: da der var store borgerlige revolutioner i Europa, udgående fra Frankrig. - Martsoptøjer: uroligheder i Stockholm marts 1848 førte til kongens tilsagn om folkevalgt rigsdag; urolighederne begyndte, da reformvenlige politikere samledes til en såkaldt Reformbanket. - »26 Aftonblade«: det liberale partis førende avis Aftonbladet begyndte at udkomme 1830, stiftet af L.J. Hierta, se n.t.s. 82; bladet skiftede ofte navn pga. beslaglæggelser. Det sidste Aftonblad, der blev udgivet, mens Hierta endnu ejede avisen, bar navnet Det 26. Aftonblad. - Uno Troili: se n.t.s. 32. - Södermark: Uno Troilis lærer, maleren Olof Johan S. (1790-1848). - »franske Pokker«: syfilis. - zelotisk Harme: brændende harme. - Eforat: tilsynsret. - Thore Petré: (1793-1853), yderliggående liberal politiker. - Västerås' Ordinantia: vedtagelse af rigsdagen 1527 om reorganisation af kirken efter protestantiske retningslinier.