Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Elias Wolker: (1660-1733) embedsmand og pietistleder. - Nohrborgs »Den fallna människans ...«: meget udbredt postil med efterladte prædikener af præsten Anders N. (1725-67). - »Här en källa rinner -«: engelsk salme af W. Cowper (1772), overs. til svensk 1856. De to øvrige salmer ikke identificeret - Johan Henrik Thomander: (1798-1865), biskop i Lund, rigsdagsmand. - Provst Ödmann: Erik Samuel Ö. (1786-1845), teolog og samfundsdebattør. - »Herold för den unga Flora«: digt af P.D.A. Atterbom (1813). - »Upp Amaryllis«: Bellmans Fredmans sånger nr. 31. - Wartburg: tysk borg, der danner rammen om Sangerkrigen på W., et digt fra det 13. årh. om en dyst mellem datidens største digtere. - Magnat: stormand, 420 pengefyrste. - Sahlström: Per S. (1785-1866) liberal politiker af bondestand. - Danielsson: Anders D. (1784-1839) liberal politiker af bondestand. - Nils Månsson: (1776-1837) liberal politiker af bondestand fra Skumparp i Skåne. - »Folkeundervisnings Loven«: udstedt 18. juni 1842, påbyder skolepligt, seminarieuddannede lærere m.m. - Antinomi: modsætning; her: fornuftstridighed.