Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Pope: græsk-ortodoks præst i Rusland. - Basilianske Munkeorden: ortodoks munkeorden efter Basileios den Store (o. 330-379). - Trekejserslaget: ved Austerlitz 2. dec. 1805 mellem franskmænd og de allierede russere og østrigere, én af Napoleons største sejre. - Joseph: Napoleons broder J. Bonaparte (1768-1844), 1806-08 konge af Napoli og 1808-13 af Spanien. - Louis: Napoleons broder L. Bonaparte (1778-1846), konge af Holland 1806-10. - Freden i Tilsit: fredstraktater mellem Preussen, Rusland og Frankrig 1807. - Toget til Rusland: Napoleons felttog mod Rusland 1812 nåede Moskva, som russerne selv afbrændte. Armeens tilbagetog i vintermånederne fik katastrofale følger; ved overgangen af Beresina, en biflod til Dnjepr, stod i november 1812 en hård kamp. - Nationernes Vrimmel: i 1813 forenede en række lande sig i kampen mod Napoleon, der ved sit nederlag i »folkeslaget« ved Leipzig i oktober tabte herredømmet over Tyskland. - Trekongermødet: møde mellem Napoleonfjendtlige fyrster i slottet Trachenberg v. Breslau 1813. - Royal Suédois: hvervet regiment i fransk tjeneste, bestod især af svenskere. - Dennewitz osv.: slagmarker 1813. - Davout: L.N.D. (1770-1823), marskal, forsvarede Hamburg 1813-14. - Strömstad: udgangspunktet for det svenske felttog 1814 mod Norge.