Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Cunctator: »nøleren«, tilnavn til den romerske feltherre Q. Fabius Maximus (d. 203 f.Kr.). - Bore: Boreas, nordenvinden.