Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Leydens Mure: se n.t.s. 86. - Ehvar jag är: sidste strofe af sanglegen Det sprang en jungfru, se n.t.s. 130. - duc d'Alba: hertugen af Alba, se n.t.s. 86. -Jærn og Død, hvor er din Brod: jf. 1. Kor. 15,55.