Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Råhanda og Tallemaja: se n.t.s. 59. - Gaster: se n.t.s. 17. - Elletrunten: hul stub efter elletræ. - Hærormen: betegnelse for hærmyggens larver, der sammenklæbede hobevis minder om en krybende slange. - Pukharen: i folketroen kunstigt fremstillet hare, der stjæler mælk fra køer til sin ejer. - Tu lull...: almuevise fra Värmland. Jf. Borgström s. 130-31.