Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Robespierre: Maximilien de R. (1758-94), diktator under den franske revolutions »rædselsherredømme« 1793-94. - Napoleon: N. Bonaparte, fransk feltherre; kejser 1804-15. - Kejser Alexander og Gustaf den Tredje: se n.t.s. 59 og 108. - Fastingen: se n.t.s. 46. - Alt-Kosenow: ikke identificeret. - v. Essen: Hans-Henrik v. E. (1755-1824), generalguvernør over 425 svensk Pommern (1800-15). - »Drick, men sällan ...«: af Frans Michael Franzens drikkevise Till en yngling.