Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

»Læser«: tilhænger af de pietistiske lægmandsbevægelser, især i Norrland og Småland. - Tunborgianer: tilhænger af den pietistiske sværmer Mårten Thunborg (1719-75). - Nohrborgs: »den fallna människans salighetsordning«: meget udbredt postil, udg. 1771, med efterladte prædikener af præsten Anders N. (1725-67). - Elias Wolkers: »Det andelige presteskapet«: se n.t.s. 110. - Rutströms: »Sions sånger«: herrnhutisk prægede salmer af bl.a. Anders Carl R. (1721-72), udg. 1778 med titlen Sions nya sanger. - Bålds »Passionsugen«: posthumt udg. prædikensamling af Andreas B. (1679-1751), Predikan om then korsfästa Christo, eller christeliga betraktelser öfwer wår Herras och frälsares Jesu Christi lidandes och döds historia (1758). -Cramér: formentlig Svensk rättstafningslära med utförliga reglor för skiljetecknens bruk (1840) af pædagogen Johan Niclas C. (1812-93). - Falck: formentlig Practisk lärebok i arithmetiken (1830) af Henrik F. (1791-1866). -Ekelund: Jacob E. (1790-1840), forfatter til flere lærebøger i historie. -Cnattingius: Anders Jacob Danielsson C. (1792-1864), præst, politiker og forfatter til Lärobok i historien och geografien för begynnare (1825, 5. opl. 1840). - Sköldberg: formentlig Pehr Benj. S.: Beskrifning öfver Skandinaviska Halfön (1846). - Tuneld: geografen Eric T. (1709-88) udg. 1741 Inledning til geographien öfver Sverige. - »Bergkonstmästare«: person, som fører opsyn med de maskiner, der anvendes i bjergværksdriften til oppumpning af vand, transport af malm etc.