Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Nidaros: Trondheim, hvor Olav den Helliges grav var valfartssted for pilgrimme. - Sankta Birgitta: den hellige B. (o. 1302-1373), stifteren af Birgittinerordenen. Hun blev efter sin død kåret til helgen, og hendes grav i Vadstena var valfartssted for pilgrimme (festdag 23. juli). - Mickelsmesse: d. 29. september, festdag for ærkeenglen Mikael. - Vingengene: Vingäng, på Klarelvens højre bred syd for Sysslebäck. Kidde synes at bygge på optegnelser om Värmland, meddelt i R. Dybecks tidsskrift Runa (1847), s. 8. - Graim, Hök og Bold: i folketroen de tre første beboere af Älvdalsherred. - Rosenii: »Pietisten«: tidsskrift stiftet 1842 af vækkelsesprædikanten Carl Olof Rosenius (1816-68).