Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Fanter: se n.t.s. 44. - Assaria Land: måske Assyrien, dvs. det nordlige Iraq. - »vanha Koarlen joukko«: »gamle Karls skare«. - Levant: østlige Middelhavsegne. - Morgenland: dvs. Orienten. - Skydstavle: skydsvæsenet 428 pålagde besternte grundejere at holde transportmidler til rådighed for rejsende; ved skydsstationerne fandtes tavler med angivelse af afstande og transporttakster. - Sverre Præst: (d. 1202) hyldedes 1177 som leder af det norske parti birkebeinerne, der havde måttet slå sig ned i Värmland. Med deres hjælp fik han efterhånden magten i Norge og var konge i hele landet fra 1184. Sverre skal oprindeligt have været præsteviet.