Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Trosbod: bod med hærafdelings udstyr. - Rodeholder: person med opsyn over en »rode«, dvs. en mindre militær enhed. - Passpoaler: se n.t.s. 167. -brandenburgske: om en art snorebesætning.