Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Ane hin Gamle: el. Aune, svensk sagnkonge, se n.t.s. 221. - Sløjderne: håndværkere, der udfører finere træarbejde. - »Filikromen«: populær visesamling, udg. i hæfter. - »Å jänta å já«: af F. A. Dahlgren (1816-95) til melodien Värmländspolska.