Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Biribi eller Farao: to hasardspil. - Risvårde: varde af ris til minde om afdød. - Palt: hverdagsret, kogte dejboller af mel og blod.