Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Silferstolpes Visebog: af digteren Axel Gabriel S. (1762-1816). - Farbror Munters: »Vid bålen«: ikke identificeret. - Fredmans Epistler: Bellmans epistler er opkaldt efter den fordrukne hofurmager i Stockholm, Johan F. (d. 1767). - hin Fryxells Vise: nemlig Ack Värmeland, du sköna. - Labbhi: 429 se n.t.s. 46. - Haqvin Spegels: »Guds werk och hvila«: skabelsesberetning på vers (1685) af ærkebiskop H.S. (1645-1714).