Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Hertug Karls egne Ord: Filipstads købstadsprivilegier af 6. april 1611 er udstedt af Karl IX, den tidligere hertug K. - Leydens Mure: se n.t.s. 86. -Koreia: vild dans, ofte af sygelig årsag. - Skyter: ældre Värmlandsbeskrivelser lader skyterne være de første indbyggere i Värmland, hvortil de var vandret fra det sydlige Rusland.