Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Bröt-Amund: svensk sagnkonge, om hvem det i Ynglingesaga siges, at han ryddede skov og brød vej. - Magnus Smek: se n.t.s. 25. - Stormannadøden: den sorte død, digerdøden, se n.t.s. 48. - Gomer Värmicus og Sten af Vänern: nævnes af Saxo blandt de svenske kæmper i Bråvallaslaget - brændte Egestubbe ... Kongsborg: Olof Trätälja blev efter overleveringen levende indebrændt som offer til Odin. - Höks i Hökersberg: se n.t.s. 186. På Ekes- eller Høkeberg åbnedes 1675 en grav med et stort skelet med en stålbue over brystet; Fernow (se n.t.s. 32) anså det for de jordiske rester af Hök. - Variner og Markomanner: Fernow omtaler med skepsis en hypotese om, at disse to stammer skulle komme fra Värmland. - Kybele: opr. asiatisk frugtbarhedsgudinde, i Rom tillagt navnet Mater magna, den store moder; Fernow afviser hypotesen om en Kybele-kult i Gillberga. - Alfheims Rige: i norsk overlevering området mellem Götaelven og Glommen; afvises af Fernow. - Kong Domalder: sagnkonge, i hvis tid der indtraf svær misvækst, hvorfor kongen selv blev ofret til Odin. - Fernows ord: om den sorte død med 1350 som periodegrænse. - Gunno Dahlstierna: (1661-1709), svensk digter. - Tyrfing: i nordisk mytologi et sværd, der kræver blod, hver gang det bliver draget. - Broder Erik: Erik XIV (1533-1577), svensk konge 1560-69, var kendt som lutspiller og komponist. I 1567 giftede han sig med sin elskerinde Karin Månsdotter. - Broder Johan: Johan III (1537-92), svensk konge 1569-92, Erik XIV's halvbroder og efterfølger. Han ønskede en formidling mellem katolicisme og protestantisme og lod bl.a. udarbejde en ny liturgi med dette formål. Han udfoldede desuden en omfattende byggevirksomhed og lod adskillige slotte opføre.