Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

»Almanach för cavalierer«: udk. 1831. - »Magazin för konst, nyheter och moder«: udk. 1823-44. - Mamsell Arfwidssons: »Spå-, planet-, drömme- och blomsterbok«: spåbog af Ulrica A. - »Den riksbekanta Lasse-Majas öden: også med titlen Den byxlöse Äfventyraren udk. 1844. - Labbhi: se n.t.s. 46. -»- för tjufvehand«: vægtervers, se n.t.s. 157.