Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Flogiston: hypotetisk stof, som man i ældre kemi antog var en fælles bestanddel af alle brændbare stoffer. - »Torn og Tissel...«: 1. Mos. 3,18. -røde Løve: formentlig om solen som alkymistisk symbol for guldet. - Landshøvding Mörner: formentlig Stellan v. M. (d 1645), landshøvding i Västernorrland 1634 og i Västerbotten 1638. - Dronning Kristina: se n.t.s. 57. - »det hellige Lovbrud«: se n.t.s. 108. - »hint gyldne Døgn mellem År af Jærn«: dronning Kristina samlede mange kunstnere og videnskabsmænd omkring sig. - Göran Stiernhielm: Georg S. (1598-1672), 432 videnskabsmand og digter, stammede fra en anset bjergmandsslægt fra Dalarne. Hans digte blev udgivet samlet 1668 under titlen Musæ suethizantes.