Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

»Goda gosse, glaset töm -«: se n.t.s. 163. - Gustavianerne: Kidde anvender ordet alment om Gustav III's og Gustav IV Adolfs tilhængere og soldater. - Karolinerne: se n.t.s. 254.