Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Skovloven af 1734: den finske befolkningsgruppe blev oprindelig opmuntret til at rydde skov gennem svedjebrug, men med tiden blev dette forbudt og finnerne udsat for voldelige forfølgelser. Forbudet mod svedjebrug blev stadfæstet i det samlede lovkompleks »1734-års lag«, der afløste de gamle landskabslove. - Ukko: oldfinsk tordengud, den øverste gud. - Mamre: Abraham slog sig ned i landskabet ved M., og på dette sted krævede Gud hans søn Isak som offer. - Mare septentrionale: Nordhavet. - Krigsmanshuskassan: oprettet 1646 til understøttelse af gamle og utjenstdygtige militære.