Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Josef i Ægypten: 1. Mos. 45. - Lea ... Rachel: 1. Mos. 29,15-30. - studiosus Abosiensis: student fra Åbo universitet. - alma mater: »den hulde moder«, dvs. universitetet, videnskaberne. - testimonia: vidnesbyrd. - disputationes: diskussioner. - Famulus: se n.t.s. 268. - Exegetiken: den teologiske bibeltolkning. - biblia pauperum: illustreret »fattigmandsbibel« fra senmiddelalderen. - musae Brødre: åndsfæller, brødre i kunsten og videnskaberne. -sine ira et studio: »uden heftighed og partiskhed« (Tacitus). - Carlopolis: måske om Bender, hvor Karl XII boede under sit ophold i Tyrkiet. -Ikonostasen: den billedvæg i ortodokse kirker, der skiller menigheden fra alteret. - converterede Poper: omvendte, der er blevet præster (i den russisk-ortodokse kirke). - Præceptor: lærer. - ecclesiola extra ecclesiam: »lille kirke udenfor kirken«, om (forbudte) sekter. - Konventikel-Plakaten af 1720: egl. 1726, se n.t.s. 53. - den profane vulgus: den rå hob. - fratres Martis: krigskammerater. - stigmata: smertenssår (som Kristi).