Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Rachel ... Lea: se n.t.s. 273. - Gosen: den frugtbare del af Ægypten, hvor israelitterne fik lov at bosætte sig. - Israel havde stridt til Ende: 1. Mos. 32,28. - Albedylske Dragoner: hvervet regiment under oberst Henrik Otto von A. (1666-1738). - Kurt Friedrich v. Wreechs: Wahrhaftige und umständliche Historie ...: udkom 1725; forfatteren, der var kaptajn af de Albedylske dragoner, havde selv været krigsfange i Rusland 1709-14. - Xenophons Anabasis: klassisk historisk værk om grækernes tilbagetog efter slaget ved Kunaxa 401 f.Kr. - Parasang: græsk navn for persisk længdemål, ca. 5,3 km, bruges i Anabasis som mål for dagsmarcher. - Babylons Floder: efter israelitternes landflygtighed i Babylon. - Arkadien: det centrale Peloponnes; i det 16. årh.'s hyrdedigtning om idyllisk landskab. - Gezelii den Ældre: Johan G. (1615-90), biskop i Åbo, udarbejdede bl.a. pædagogiske lærebøger, en ny kirkehåndbog og en salmebog. - Ihres: »In nuce roma«: latinsk grammatik af Thomas I. (d. 1720).