Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Werst: russisk vejmål, ca. 1 km. - vade mecum: lommebog med anvisninger, »ledetråd«. - Kong Göstas Bibel: den første svenske bibeloversættelse (1541), opkaldt efter Gustaf I. - Västergyllen: se n.t.s. 185. - Gud selv fra Sinai: 2. Mos. 19. - Guds Åsyn ...: 2. Mos. 19,24. - Laurentius Petri: Sveriges forste protestantiske ærkebiskop (1499-1573), ledede udgivelsen af Kong Göstas Bibel. - Jesaias Forsikring: Es. 1,15-18. - »Rens mig fra Synd med Isop«: Salm. 51,9. - hint Åsyn ...: 2. Mos. 33,20.