Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Adrianopel: tyrkisk by ved den græske grænse. - Tule: betegnelse for nordlige områder. - Kaledonieren ...: se n.t.s. 285. - Kontrafejeren Rhete: kan hentyde til den tyske medaljør Johan R. (o. 1650), der havde været ansat ved det svenske hof - Serenissimi: titlen Serenissimus brugtes i tysk hofsprog om fyrster med lavere rang end konger. - »Ørknens Kirke«: 439 under forfølgelserne i 1680'erne og 90'erne samledes sydfranske protestanter hemmeligt i de såkaldte »forsamlinger i ørkenen«. - Ludvig den XIV's Dragonader: indkvartering af dragonenheder, anvendtes 1681-98 af den franske regering til at tvinge protestanter til at overgå til katolicismen. - Camisarderne: betegnelse for de protestantiske oprørere, der 1702-05 rejste sig mod Ludvig XIV. - kiliastiske Syner: århundredets mange krige affødte i sekteriske kredse en forventning om 1000-årsrigets snarlige komme. - Debora: efter den gammeltestamentlige profetinde D. (Dom. 4,4). - Vilvorde: by i nordlige Belgien. - Gammeltroende: skismatisk retning, der i midten af det 17. årh. skilte sig ud fra den russisk-ortodokse kirke pga. indførte reformer. - Antikrist: Kristi modsætning, der skal komme til Jorden inden Gudsrigets endelige sejr. - Jeremiæ Ord: Jer. 30,24.