Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Guds sidste Engel: Åb. 16,17ff. - »min Søn, der i Dag er født mig«: jf. Ap.G. 13,33. - Occidenten: den vestlige verden. - Sanct Peters mod Malcus: Joh. 18,10. - som Røde Havet for Israel: 2. Mos. 14. - Rosen: Gustaf Fredrik v. R. (1688-1769), en af de svenske officerer, der ledsagede Karl XII på ridtet gennem Europa. - Guds Fodskammel: Matt. 5,35. - Discurs: diskussioner. -Swedenborg og Polhem: se n.t.s. 36 og 28. Swedenborg var en tid Polhems medarbejder, og sammen udgav de bl.a. tidsskriftet Dædalus hyperboræus (1716-17). - ingen Sol stod stille: se s. 269 m. note. - Sicre: André S. (d 1733), fransk officer i svensk tjeneste, der bragte budskabet om Karl XII's død til Stockholm. - Taffeldækkeren Hultman: Johan H. (o. 1666-1735), fra 1694 Karl XII's opvarter.