Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

Minorca: ø i det vestlige Middelhav. - Triremen: skib drevet med årer placeret i tre rækker over hinanden. - Samson: efter den gammeltestamentlige kæmpe S. (Dom. 13-16). - Genua: den rige italienske handelsby G. var en uafhængig republik med en Doge som statschef - Mulier: formentlig af ital. molo, kaj. - »Velkomst«: fornemt bæger, f.eks. tilhørende et laug.