Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

yrede: fablede. - August den Stærke: kurfyrste af Sachsen og konge af Polen (1670-1733), var kendt for sine mange kærlighedseventyr. - Forlorne Søn, hvem Fedekalven er tilfaldet: Luk. 15,22-24. - noblesse oblige: »adel forpligter«. - »Norrlandz chrönika«: Norlands Chrönika och Beskriffning, anonymt værk udg. 1670; indeholder bl.a. uddrag af Snorre Sturlasons kongesagaer og Sverres saga. - »Atlantikan«: det store værk Atland eller Manheim (1679 ff.), hvori Olof Rudbeck d.Æ. (1630-1702) søger at bevise, at det sagnomspundne Atlantis i virkeligheden var Sverige. Rudbecks teorier understøttede Sveriges samtidige stormagtsstilling. - Jafets Mæle: det svenske: omslaget på første bind af Atlantikan viser Jafet, der regnedes for stamfader til de indoeuropæiske folk. - Pengekat: se n.t.s. 189. - det sviogotiske Sværd: den svenske krigsmagt. - Atlantis: se n.t. »Atlantikan«. - Hyperboræer: i græske sagn et folk, der lever i et eventyrligt land højt mod nord, men med evigt forår. - Trosvogn: vogn til transport af oppakning. 441 - Werst: se n.t.s. 277. - Varæger: de svenske vikinger, der o. 900 trængte ind i Rusland. - Ruriks Arvelande: dvs. Rusland, efter det russiske riges halvt legendariske grundlægger Rurik (d. 879?). - Garderike: russisk rige, behersket af svenske vikinger.