Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

dræbte Poeten Leijoncrona: se n.t.s. 171. - »Gode gosse, glaset töm«: se n.t.s. 163. - Penelope: Odysseus' hustru, der måtte vente på sin ægtemand i tyve år.